Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1 ) Num. 131

Extrad uyt de Ke-

folutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Dmgsdag den 4 January 1785.

IS geleefen de volgende Refolutie van haar Hoog Mog. van den 31 December.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat aan de Ritmeefters en Capiteins van de relpective Gompagnien in dienft van deeien Staat, voor foo verre defelve begreepen zyn in het gearrcüeerde Plan van augmentatie, als meede aan de Capiteins van de Compagnien Artillerie, welke zullen moeten worden aangeworven, zal worden betaald op Ordonnantie van den Raad» het volgend Recruutgeld; voor-een Gemeene zoo van de Compagnien van het Regiment Gardes te Paard, als van de ordinaris Compagnien Cavailerye honderd Ryksdaalders ; voor één Gemeene, zoo van de Compagnien Gardes Dragonders, als van de ordinaris Compagnien Dragonders negentig Ryksdaalders; voor één Gemeene, zoo van de twee Compagnien Grenadiers van het Regiment Hollandiche Gardes,als van de Compagnien Grenadiers van de 69 Battaillons Nationaalen, Duytfchers en Waaien veertig Ryksdaalders; voor ieder Gemeene by de 414 Musquetier Compagnien van de genoemde 69 Battaillons meede veertig Ryksdaalders; voor ieder Gemeene van de 36 Berniche en Griion.

Vlh 'DEEL. A iche

Sluiten