Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï ) Num. itó

Zyne hoogheid, heeft goedgevonden, om, by deefen te permitteeren aan alle Gouverneurs, Commandeurs, of Cornmandeerende Officieren van Steeden en Plaatfen, met Troupes van den Staat bezet, om verlof te geeven aan het kleinfte derdepart der Officieren van ieder Regiment Cavallerie en Dragonders, en van ieder Battaillon Infanterie, van ieder Compagnie Artillerie, van het Corps Mineurs en van ieder Corps Lichte Troupes; zullende het zelve ook geobferveert worden, aangaande de Onder -Officieren > Trompetters, Tambours en Pypers.

Van de Gemeenen zullen de Verloven op volgende wyze gegeeven worden. _;. s

By de Regimenten Cavallerle en Dragonders, twaalf groote verlofpaffen, tot den 15 Maart 1786, en vier WerkpaiTen per Compagnie.

By het Regiment Hoüandfche Gardes te voet, als meede by de Nationale , Duitfche en Waellche Regimenten, agtien groote Vcrlofpaflen, tot den zf Maart 1786,en vier •Werkpaflen by ieder Compagnie Musquettiers, neegentien groote VerlofpaOen by ieder Compagnie Grenadiers, en vier Werkpaflen.

By alle de Zwirzerfche Regimenten, boven het reeds geaccordeerde Verlof naar Zwitzerhnd, agt Verlofpaffen binnen 'sLands, tot den 15 Maart 1786, en maar vier Werkpaflen.

By de Artillerie fes en dertig Verlofpaffen tot den 15Maart 1786, en vier Werkpaflen; En by het Corps Mineurs vyftien Verlofpaffen tot den %$ Maart 1786, en vier Werkpaflen.

By de lichte Troupes zal aan een derdepart der efiective gemeene Manfchappen te voet, en aan een vierdepart der efTetfive Manfchappen lichte Paarden , Dragonders of Huflaren,.Verlof gegeeven worden tot den Maart 1786» en vier Werkpaflen per Compagnie,

Sluiten