Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i i ) Nb y<r

Sü^lYNE HOOGHEID

f^^^J&n, laft en ordonneert hier mede, dat alle de dienlt doende Hooft-Officieren, Capiteins, iKrai en fubalterne Officieren; als mede dat alle &f/mWm de Onder-Officieren, Trompetters, larnbours, Pypersr en Gemeenen, van alle de Troupes van den Staat, het zy Cavallerie, Dragonders, Infanterie Artillerie, of Mineurs, en Sappeurs, welke ztg hnnT'siands met Verlof ophouden ^ in ^jne Hoosheids Ordres van den 5 en 6 JunV, des voorleedea iaars S tot nadere Ordre bekomen hebben, op den vyfCto*^ ««^.nde in hunne ^kf«p^X prefent moeten zyn, en die geenen welke met Werkpalien

& Oïfc, -nder ond.fcheid. v» rang, welkeTom particuliere affaires extra Verlof van Zyne Hoogheid bekomen hebben, daar van zullen bly ven jomueeren, tot dat derzelver Verlof zal zyn geëxpireert.

Dat wyders, om alle de Capiteins nog verders tegemoet te koomen, om derzelver onderhebbende Compagnien tecompleteren, van ieder Regiment Cavallerye, en DragonTe™ en van ieder Bauaillon Infanterye, als meede van het Corps Mineurs, een of twee Onder-Officieren, als ook twee Mm per Compagnie, zonder onderfcheid van Regimenten Corps; zig btnnfn 'sLands mogen abfent houden om te werven, tot op den z4 Maart aanüaande. r

Dat verders alle die geene, het zy Hooft-Officieren, Ca. piteins, of fubalterne Officieren, dan wel Onder-Officieren, Trompetters, Tambours, Pypers, of Gemeenen, van alle de Troupes van den Staai, welke buiten 's-Landr ztg tot nadere ordre met Verlof bevinden, abfent kunnen bly ven,., tot op' den ^4■ Maart aanftaande.

PEn dat eindelyk alle de. Onder-Officieren , Trompetters,. Tambours, Pypers,, en. Gemeenen van alle de Regimenten,

VILVEEU & m

Sluiten