Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v "Kam. 99

mm^m NE HO O G H El D,

de 5enft doend" Hoofdpffieièren ,^ Ca^^i^^^^MPetterS' Jlul? a^Troopes van den Staat,

zyn- , u 3 nffiriprpn zonder onderfcheid van

"Dat evenwel alle de P™1^;™^™ verlof van Zyne rag. welke om ^rticrfiere affic'MlleD bIyven jouiifee•Hoogheid bekomen hebben daai va irecrr_ ren, tot dat derzelver Venot zal zyu & rtters Tarobnurs, ie°En dat alle de Onder-Othc^^^

Pypers en Gemcenen van alle ae £c& expiratie van hun welke niet by derzelver Compa^, na exp ^ 'Verlof, gereverteerd zyn, met alleen™or^ j^,^ ^ in het toekomende, volgens ae t. mede ien

i78i, zullen worden behandeld, * elite uru

vollen word geinha^eerd"Hnoffneid op het aïïerieneuKe, aan Nog ordonneert Zyne Hoogheui d Compag¬

nie Capiteins en commandeerende OAic^cn

nien van alle de *W™™nJ?A?&£&er overhebbende devoir aan te wenden, ten erna, ..conBpleteeren; e<*

Compagnien, zo fpoedig als gXÏÏs', Commandanten m word by dezen aan alle de Collone , fti fte ge_

Commandeerende O^^/'Se Xaelyk waar te neeilaft, derzelver pligt ten dien opzichte . y

Sluiten