is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis naar den Stillen Oceaan, ondernomen op bevel van [...] George de Derde, tot het doen van ontdekkingen in het noorder halfrond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STILLEN OCEAAN.

205

■ Hunne gewone kleeding beffcaat uit een vlasachtige zoort ■van Mantel, aan den bovenkant met een bonte randen beneden met franje behangen, ünder den linker arm doorgaande, word dezelve op den regter fchouder vastgemaakt, en de beide armen vry- gelaten; zomtyds word de Mantel om den middel gefchort door een Gordel van grove Biez.n. Over dezen dragen zy een kleinen Mantel, die niet verder dan den mic.del komt, "desgelyks van onderen met franje behangen., Het hoofd dekken zy met een muts, van gedaante als een geknotte Kogel, of als een bloempot van fyne Biezen gemaakt, van boven vercierd met een ronden knop of een tros Iedere akers, met een koord die onder de kin doorgaat, om het af* vallen te verhoeden»

Hunne lighamen zyn altoos met roode verf beftreken; hun* ne aangezichten befchilderen zy , fraijigheids halven, met zwart, helder rood of wit: dit iaatfte geeft heneenaffchuwlyk aanzien. De ooren van veelen zyn in de lel met.een tamelyk groot gat doorboord, en hooger op aan de vouw van 't oor zyn nog twee kleenergaten, daar zy allerlei tuig van Been, Vederen, Schulpen, Franje en dunne plaatjes Koper in hangen. Het middelfchot van de neus is by zommige.doorboord , en met een koord doortrokken. Andere dragen aan dat middelfchot, plaatjes van Koper, Tin of Yzer, van gedaante als een Hoefyzer ,.. van welke de. beide open zydea over de bovenlip hangen.

Eenige hunner kleedingen fchynen eeniglyk gefchikt tot den kryg, en tot deze behoort een gelooide Iedere Mantel dubbeld famen gevoegd, en zoo't fchynt gemaakt van dehuid eens Elands of Buffels. Deze word op de gewone wyze vast gemaakt, en zoo gefchikt, dat 'er de borst tot aan de keel door gedekt is, terwyl tevens een gedeelte daar van tot op de hielen afhangt. Dit kleed word zomtyds zeer konftig gefchildert, en is niet alleen fterk genoeg om pylen, maar zelfs, zoo -als men ons toonde , om de fteek van een Speer te wederftaan; veel overeenkomst heeft deze Krygsrok met. $en gemalieden Kolder.

Uit het te koopbieden van bekkeneelen en beenderen vaa

IV.

BOEK. 1778.

April.