Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Prefident en de Secretaris ™nPn ï ",

men gekoren worden: éSw zynd ' *»" «kte , en aan de KiezerJWo hn/ne voS,* ?~

Vervolgens zullen de Kiezers toT'de verkierW Ó zal moeten gedaan worden met befloten briefje "gG °veiSaan > welke den u;t. alle bevoegde Burgeren van de geheeL'Pm, • °gen gefchieuit de Kiezers zeiven. g eeJe «^mcie, en ook

En zal de Vergaderinge van Kiezers niet uit elk^j gaan , alvoorens alle de verkiezingen gedaan zyn. " mogen

In de eerde piaats zullen zy Mezen eenen ftPn,r Plaatsvervangers voor den Raad van vier en£riP G" twee

de verlaezmge, een voor een % ieder afzondtyf,' zlT g^dï

Zoo iemand bevonden wordt meer rlsn «"«i & volftrekte meerderheid der ' of wel de

zal de keuze gerekend worden geXn te zym *

Zoo niemand de volitrekte meerderheid heeft u J

Je™ de nominatie oinnaken, éndie nitS„fT ït6"' * krygt voor verkoren gerekend worden «erderheid ver-

_ *e Celoo&rief voor deeze zafzyn ma den

Sluiten