Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *8 5

ren, dan tegenwoordig, nu zij weinig of gee-

nen invloed voor zulke zaak hebben. j_k

zou hier meer zeggen kunnen. Maar — ik

wil alles vermijden. Alleen dit het kind

wordt niet altoos met zijn rechten naam ge* noemd.

7. Verklaart men verder in de Pro-memoria dat men zich met het voorftel van de Commisfie niet kan verëenigen; ik vertrouwe, dat uit het gealleguëerde thans zal gebleeken zijn, dat men zich geene geheel juiste denkbeelden van het voorftel en oogmerk der Commisfie gemaakt heeft. Dit zal nog nader openbaar worden, als wij voortgaan tot de hoofdzaak zelve. Ik voor mij zie de minfte reden nog niet, waarom de Kerkenraad van haar plan zoude afgaan. In de Pro-memoria leezen wij op dat fuject dit: „ indien het plan der kerkdijken „ of des Kerkenraads mocht weezen , deeze „ zaak (niettegenftaande de ondervinding der „ herhaalde weigeringen en der waarfchou„ wingen) op den voorgeftelden voet door te „ zetten, laaten wij de zaak aan Gode en zij„ ne Voorzienigheid over."

Ik mag niet nalaaten omtrend die herhaalde weigeringen en waarfchouwingen te doen opmerken, dat men den Uitgeever of Steller der Pro-me-

Sluiten