Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C SS )

aangemaatigd. Hij laat alleen eenige perfoonen opzoeken om dan van de Gemeente te verneemen, of zij die perfoonen goedkeurt, en of zij goedvindt, dat daar bij eenige leden uit den kerkenraad gevoegd zijn om gemeenfehappelijk te handelen. Is dat nu zich iets aanmaatigen, of iets willen doordringen?

Het is wel waar, dat men volgens de Promem orta eenen anderen weg heen wil, dat men aan de Gemeente de vrije keus zou moeten laaten om eene commisfie te benoemen, mik» teven o?er den kerkenraad en de kerkelijken jiaat: dit laatfte zal dan eerst in aanmerking koomen» als de Kerkenraad niet tot de Gemeente be-{ hoort, of de belangen der Gemeente verwaarloost, Daarteboven, als wij verëeniging bedoelen , moet men verlangen , dat a 'kt een zij,

pp dat men door tegen eikanderen over

u pmn . niet aan geduurige botfingen onderworpen zij. Wij wülen hier bij liefst niet meer voegen — over dat flaan tegen over. den Kerkenraad en de kerkelijken — dan alleen nog dit, dat de geheele inhoud der Pror nemoria aanwijst, dat de Kerkenrard niets te zeggen zou hebben , en alles ter beschikking zou ftaan van die Commisfie uit de Gemeente. Dan zou het immers kunnen gebeuren» als de Gemeente opgeroepen wierd, dat de

Sluiten