is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn verlustiging.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Leert beminnen , lieve Juffers! maar — gevoelig zijn daar bij: 't Leert mecdogenheid verbinden met den trots der heerfchappij'. Lieve fchonen, leest mijn zangen : leest ze met een open hart! Leert in 'sminnaars boezem lezen , wat het zij, de minnefmart! Leert, hoe 't teder hart zich uitdrukt, als het van verliefdheid klopt: Ja, gevoelt het aan het uwe, wen 't gevoel het overkropt. óWouJt ge eens een brandend zuchtje, een zuchtje dat uit wellust fpruit! Wpudt ge een gloeiend traantje fchenken aan de tonen van mijn luit! ó Mocht eens de oprechte minnaar, als gij hem gelukkig maakt, Zich bedanken Van mijn klanken,

Voor de hemelvolk weelde, die hij op uw lippen fmaakt!

In