Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a38

M A II O M E T*

rot hem (prak, en (fond nooit de eerde vali „ zijne plaets op. Zo iemand hem ten teken „ van vriendfehap de hand drukte , dan trok „ hij nooit dezelve te rug , voor dat men „ hem daer in voorgekomen was. Hij be}i zocht zeer dikwijls zijne mede Krijgsgezel,, len, en deed onderzoek naer hunne omftau-

digheeden. Veroveraer van Arabien zijn„ dc, zo zette hij zich niettemin dikwijls op „ den grond neder, (rookte het vuur aen , s, en maekte met zijne eigene handen het eeten „ voor zijne gasten klaer. Meester van zo „ veele fchatten zijnde, deelde hij mildaedig „ van dezelven uit, cn behield voor zijne ei* „ gene huishouding niet meer dan het nood-

wendige. Men zegt van hem , dat hij in

vier dingen den Mensch te boven gong, in „ moed, in mildaedigheid, in het worftelen, „ en in kloekheid in den huwlijksplicht. Hij

zeide dikwijls, dat God voor het geluk der „ Stervelingen twee dingen gefchapen hadde, „ te weeten de Vrouwen , en het reuk,, werk."

EER-

Sluiten