Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 28 >:<

her, in elk [aar, 's avond; trn h,w « tt Conimisfarisfen der fefbeaLJ? d$ï 5 Uuren doen de

we» teöimen, tot het VerE^vIf «W^n ■ fa«r/fc. en ver^bens oml X V*" Kiezers' «et Wykvergaderin4nte öïfthï» >ra worde» de by Art. XVIlKemeit SatT>' 0rT1 reden hi«a, Maandag opgero fpTnv"' daa°s te vooren, dat is op

A r t. ii.

vós sus -ssr

iv. If vSgéfteit °*24' 's-en 36- ™ «Joaï:

Art. iii.

Commisfarisfen doen ern ï^a^ a zynde Leden een Nommer trekken " te»enwoord*

Art. iv.

vSS^" d* ^« -reischten

Hy

zyn. Hy moet daar boven ifnts de verkiezing, in de Stad, op Hav( n °f onder derzelver Jurisdictie zyne vasï w' plaats gehad hebben. Van dit hatfl- °°n" uitgezonden' die om éShtfe^ ^ Vaderland of de Stad verlaad L^G"We'd hun ,gers.Kipderen, di^n^SSJS&Vg ,Burne Studiën , om CommercS?SSen%^ het aanleeren van fcïiSïaS cenigen tyd afwezig zyn geweest °eP'

Art. V.

dlSf$faS? £Stël$¥$£& Stadsbeftuur of fwfW VaA hct zelre is tot Kiezer benoembaar.

Art. VI,

Sluiten