Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1 )

Nog eene andere zaak, die wel ligt te doen» maat echter ook al van veel gewigt fchynt. — Te weeten: Ik geef U in bedenking, óf elke van die Paragraaven der Verklaaring, waar eigenlyk een RECHT opgegeeven wordt, niet altyd ftellig dus zou moeten beginnen: Elk mensch , of alle menfchen, hebben het RECHT van &c. — Elk Burger, of alle Burgers hebben het RECHT &c. — De Geheele Burgermaatfchappy, of het Souvereine Volk heeft het RECHT &c. — (Kundige Lieden, die deezen Openbaaren brief leezen, weeten, wat men hier met deezen dire&en, fsUig aangeevenden Styl bedoelt. ) — Dus zou elk terflond zien en op de rye kunnen nagaan zyne eigenlyke Natuurrechten als Mensch en Burger. — Dus zou hy teffens zien , wat er eene uitdrukking van het bedoelde eigenlyke RECHT is, en wat enkel eene bygevoegde definitie of opheldering &c,

is, Ook al kon de bepaalde uitdrukking van het

RECHT met eene andere Letter en bygevoegde teekent jes gedrukt worden. — Ik weet zeer wel, dat de netheid en punctualiteit der geheele Verklaaring dan nog een dies te moeilyker fluk wordt, wanneer elk Recht zoo duidelyk voor 't oog er aangeweezen en afgeperkt flaat, dat men er op elk woord kan tuuren en ilaaren. Maar'Gy weet ook, dat het hoog gewigt der zaake alle mogelyke ultgepuurde netheid en punctualiteit vordert, \ Is zeker vry wat gemaklyker, zo maar en bloc ? bloks-wyze , zyne gedagten te fchryven, en ze hier en daar met fchoone of puntige of geestige gezegdens frappant te maaken. Het Franfche Vernuft is zeker daar de baas in. Maar het Nederlandsen Vcrftand vordert zeker nog iets anders.

Ziet hier eene derde Aanmerking. En dit (luk is gemakkelyker te doen, dan de twee voorgaande; namelyk: A 4 mm

Sluiten