Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

wreeken, en te herftellen op het graf der Tirannen, zo dat deeze andermaal van de moed en van de dapperheid der JBataaven mag gewaagen.

Hier mede Burgers u myn voornemen hebbende doen zien, zal my niets aangenaamer zyn, dan uwer aller aandacht, van den beginne tot aan het einde van myne taak te mogen ondervinden, en zo dan aan u verwagting, door my, flegts gedeeltelyk zal voldaan zyn — dan zal myne erkentenisfe uwe belooning weezen. Terwyl ik na tocwenfching van Heil en Broederfchap teken te zyn

Uwe Medeburger J. L. van LAAR MAHUËT.

A A

Sluiten