Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der STAATS-OMWENTELINGEN. 33

vin zijne wereldlijke magt en waardigheid beroofd, maar tevens in dien toeftand gebragt, dat zijn geestlijk gezag ook niet veel meer te beduiden heeft, en het Pausfchap, misfchien, met zijnen dood zil eindigen. Venetië, een der oudfte Republieken in Europa, doch waar in men leefde onder een Despotiek Aristocratisch Bewind, zien wij weder van onder de Europefche Volken verdwijnen, en in een gedeelte der bezittingen van het Huis van Oostenrijk veranderd-; terwijl de onderfcheidene kleine Republieken in Zwitferland , die met elkander een bondgenootschap uitmaakten, plaats hebben geruimd voor de ééne en ondeelbaare Helvetifche Republiek.

Welke verbaazende veranderingen, in den engen tijdkring van zo weinige jaaren! Wie kan dezelve met oplettendheid overdenken, zonder zig daar over te verwonderen, en zonder in den loop der gebeurtenisfen iets vreemds, iets ongewoons en zonderlings, op te merken! En wie weet, welke verdere veranderingen de loop dier Gebeurtenisfen in het vervolg nog zal doen gebooren worden!

C

TWEE-

Sluiten