Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 133 )

van het Volk in alle Steden, Vlekken en Dorpen van de Republiek.

Maur itz.

Hoedanig die manier ook zyn moge, welke men aanneemt, dezelve zal altoos aan misvatting, aan liften en omkoping, of bederving onderhevig zyn, en nooit aan het begeerde oogmerk beantwoorden-

Van der Capellen.

Ik wil juift niet zeggen, dat de Volksverkiezinge der Magiftraaten altoos is, of zelfs altoos voldrekt van alle gebreken,of misflagen bevryd kan zyn; want alle menfchelyke indellingen, zonder uitzondering .dragen het kenmerk van de misdagen der menfchelykheid; daar over is alzo geen verfchil, maar men moet dat middel van verkiezinge aanvaardsn, welk aan de minde gebreken en bezwaren onderhevig, en het bede voor de Conditutie van de Republiek gefchikt is, Mauritz.

De benoeminge van den Magidraat, door den Stadhouder gedaan, is het meed met de Conditutie over eenkomende. Zy hebben die altoos gedaan onder de Graaven , en de Acte van de Unie van Utrecht de Stadhouders voorftaande, heeft hen in geenen dcele de benoeminge van de Magidraat benomen.

B arne veld.

De Unie van Utrecht befchermt hen niet za uitdrukkelyk; dus kan men niet voor- noch tegenfpreeken, zo men zig op die Acte beroept, welke onvolmaakt is in veele opzigten en onvoldoende, ten aan-

I 4 zien.

Sluiten