is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naa S{t}. Domingo.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7$ REIZE

logen omkomen, tot welken die handel aanleiding geeft, hoe veclen 'er bij den ovcrtogt op. zee fneuvelen, door ziekten, door fchipbreuken, door opftanden, dan zal men bevinden dat getal te moeten verdubbelen, 't gene voor een tijd van dertig jaaren een getal uitmaakt van zes milliocnen; nu vraag ik, of het mooglijk zij dat Afrika niet rasch geheel ontvolkt worde?

TIENDE BRIEF.

Jacmel, April 1789.

De gevolgen, mijn Heer! van den bovenmatigen prijs der zwarten ten opzichte van de toekomftige welvaart der koloniën, behoeven geene wijdloopige ontwikkeling om voor ons klaar en duidelijk te zijn. Ik weet niet, óf ik de gelegenheid zal hebben dit artijkel weder aanteroercn; maar inmiddels zal ik u zeggen wat mij wegens dat onderwerp bejegend is.

Iets meer dan vier maanden geleden betuigde ik mijne verwondering, dat de bewooners zoo weinig mee hunnen landeigendom fcheenen op te hebben; ik meende de reden daarvan eer in eene zoort van dofheid dan in hunne zorgloosheid te moeten zoeken, doch men gaf mij eene andere oorzaak op, —- de duurte der negers.