Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ xxv 3

7 Zeeuwsch Genootfchap der Weten* fchappen te Vlnfmgen, en onder alle zulke nadere bepalingen, als tot genoegen van die Heeren en ten meesten nutte van 't Genootfchap zullen kunnen (trekken.

Wat eindelyk den inhoud van dit tiende Deel betreft: behalven de bekroonde antwoorden op de vraagen, voor 't jaar mdcclxxx:i opgegeven, worden daar in gevonden de Geneeskundige Verhandelingen der Heeren de Windf Voltelen en van Solmgen; de aanmerkingen van den Heere Hout" tuyn over het onderlcheid van zwarte en witte peper, nevens eene afbeelding van 't gewas der ftaartpeper; en de befchouwingen over Izaak op Moria, door den Heere kwpets. Omtrent dit alles moeten wy, hier, noch alleenlyk berichten, dat de Antwoorden der Heeren Callenjels en Harger, over " r de

Sluiten