Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blads 3

ANTWOORD

OP DE

V R A A G E:

Welke zyn de waare oorzaaken en kenteekenen van de Najaars-koortfen in de Garnizoen' plaat/en van Staats-Vlaanderen-, en welke zyn de beste behoed- en geneesmiddelen, die daartegen, vooral by de Militairen, konnen aangewend worden?

DOOR

G- W. CALLENFEL&

5? jT3e ondervindinge heeft duidelyfc „ geleerd de fchadelyke gevolgen van „ de Najaars-koortfen, welke, vooral „ na heete en drooge zomers, in de „ Garnizoenplaatfen van Staats-Vlaan„ deren, allermeest onder de Militai„ ren, heerfchen, en niet zelden een „ aanmerkelyk getal derzelven ten „ grave fleepen"; wordt te regt in het Programma gefteld.

peez> A 2 De

Sluiten