Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE NAJAARS-KOORTSEN. 200

pen, ten einde het gemeen, daar uit te voorzien, en de ftad, geduurende den droogen tyd, niet in verleegenheid te doen zyn (k).

Maar wat behoef ik voorbeelden van verre by te brengen! door den Raad van Staaten, zyn immers, om goed reegenwater voor de Militairen te hebben, te Sas van Gent, over eenige jaaren, nieuwe regenbakken aangelegd.

Dewyl 'er nu in den reegentyd, zo veel watet wegloopt, was net dan niet

beeter, dat men by of aan de publyke gebouwen, bekwame ontfangbakken iligtc, om 'er het reegenwater in op te vangen, en naar gelang der omftandigheden 'er gebruik van te maaken? Of dat 'er door bekwame water-fcheepen, zo veel zoet en zuiver water wierd aangebragt, ais men voor de Inwooners en Militairen noodig had ?

Min kostbaarer middelen, en daar men daadelyk het gebrek mede vervullen kan, dan deeze, zyn my niet bekend; doch de uitdeeling, van dusdaanig reegen- of aangebragt-water, moet niet dan onder toezigt gefchieden, jr. deel. O en

(k) d'ulloas reize, i deel bladz, 40,

Sluiten