is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHEPEN ENZ. 413

ker, wordt gekookt, tot de dikte van een gewoone fyroop, daar na in wel belugte en wel gekurkte bottels gedaan, en dus ten gebruike bewaard wordt; zo als ik jaarlyks doe, en daar ik my wel by bevinde, maar in hoe verre het nu zal evenaren, aan het fep van orange- of citroenappelen, zal de tyd en bevinding moeten leeren.

In de Calendrier lnteresfant 1780, vindt men het volgend middel, teegen het fcorbut voorgefteld; "de Zeevaa„ renden en alle die langduurende zee„ togten onderneemen, ftaan bloot „ voor eenen aanval, van het fcheur„ buik, en men befchouwt in het al„ gemeen de zuuren, als de beste be„ hoedmiddelen, teegen dit ongemak. „ Men kan dus niets dan het goede „ hoopen, van het middel dat wy „ thans aan de hand geeven. Het ver„ fchaft een aangenaam, wel te ver„ draagen zuur, en dat zich langen tyd „ goedhoud. — Men neemt | lood „ zout van zuuring, en een pond fui„ ker: maakt deeze twee zelfftandig„ heeden, tot een zeer fyn poeder, „ en mengt dezelve met alle naauw„ keurigheid. Men voegt 'er by, 7 a 8

» drops