Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHEPEN ENZ. 4$/

wacht houdt, vooral in zee. De Schepelingen verdeelt men, in twee quarticren, het een noemt men, het Princen, en het ander Graaf Maurits quartier. En in deezer voegen, wordt 'er gewaakt. Als des avonds, ten 8 uu~ uuren, de wacht, voor het Princen quartier wordt opgezet, dan waakt hec tot 12 uuren. Dan begint het Volk, van 't Graaf Maurits quartier, en waakt tot 4 uuren, welke wacht, zeeker om deszelfs ongefchikte invalling, de Hondewagt genaamd wordt. Dan worden deeze wederom, door het Princen quartier vervangen, en die waaken, tot 8 uuren des morgens. Dan begint weder het Graaf Maurits quartier, en waakt voor den middag, tot 12 uuren. Als dan het Volk van 'e Princen quartier, gefchaft heeft, koomen zy op de wacht, en bly ven, de Platvoet 'er onder gereekend, tot des avonds ten 8 uuren, eer zy eigenlyk worden afgelost. Dus heeft den tweeden avond, het Graaf Maurits quartier, de eerfte wacht, en alles heeft zyn beloop , zo als reeds gezegd is. Die derhalven des avonds de eerfte wacht heeft, moet in dat etmaal, 16 uuren Hh 4 waa-

Sluiten