Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEEREN LEDEN. XXXIII

H e r m a n n u s johannes krom: Thtol. exeg.

et hifi. ecclef. Profesfor; en Predikant in de Nederduitfche gemeente, te Middelburg: den i. December 1778.

salomon de MONCHïi Med. Doet. en Profes* for, te Rotterdam: den 1. December 1778.

francois willem de monchy: Med. Do*

ctor te Rotterdam: den 1. December 1778'

arnoldus van de laar: Med. Doctor in 's Gravenhage: den ï. December 1778.

bernardus hossem; Heelmeester by de Admiraliteit te Amfteldam: den 1. December 1778.

Hendrik albert schultens: Ling. Oriënt, et antiquitatum Hebr. Profesfor te Leide: den 10. Auguftus 1779.

Ane dryfhout: A. L. M. Theol. et philof. Doctor; Predikant in de Nederduitfche gemeente te Middelburg: den 10. Auguftus 1779. — Sekretaris van dit Genootfchap.

Mr. pieter paülus: Oudraad en Advokaat fiskaal ter Admiraliteit op de Maas, te Rotterdam: den 10. Auguftus 1779.

XII. DEELS II. STUK, **** *A««

Sluiten