Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN OUÜ ZEELIEDEN HOSPITAAL. 2$

men meer tot aan den onderkant van die balken, welke boven het voorhuis, kleine vertrekken, en de noch te befchryven vleugels koomen.

De ftraks gemelde voordeur, van den noordelyken vleugel, ingaande, koomt men in eenen gang, hier vindt men aanilonds ter regcerzyde de deur, van de by ons geliefde linnenkamer: dit is een vertrek van agtien en een halve voet breed, en een en twintig voeten lang, met eenen ordinairen, meermaaien bepaalde fteenen vloer bevloerd, en met eenen gemetzelden en effen bepleisterden fchoorfteen, van onder met eenen blaauwen, effen glad getleepenen, fteenen mantel voorzien; dit vertrek heeft een hoog licht ten oosten, en een laag of ordinair licht ten zuiden; 'er zyn vast getimmerde groote kasfen tot berginge van het linnen enz., van het huis; het opdoen van de wasch, het naai en verftelwerk gcfchiedt ter deezer plaatfe.

Nevens de deur van dit vertrek is die van het washuis: dit heeft eene goede ruimte, van zes en twintig voeten in de langte, en een en twintig in de breedte; in het zelve ligt een B 4 meer-

Sluiten