Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE EGALE GELDSPECIËN. 137

Geldfpecie beloopt; voor alle Producten , welke zy uit hunne Provincie naar Holland of elders zenden, ontvangen zy mede zoo veel minder prys, dan hunne Geldfpecie of Wisfel verliest by de andere Provinciën; en hoe zeker het in Zeeland fchyne te zyn, dat die Negotie-penning 53 ftuivers waarde nebbe, zal de prys van Leevensmiddelen, Manufactuuren tot kleeding, Eigendommen en Landeryen, toch altoos getauxeerd en gekogt worden, naar die mindere waarde der fpecie, in vergelyking van die der andere Provinciën: dat is, men zal 'er meer ftuivers voor moeten betaalen, dan dat de zilvere Ducaar, gelyk in de overige Provinciën t in prys gangbaar ware.

De- Souwerain heeft wel de magt de Specie van zyn land op een zekeren prys te bepaalen; maar het voordeel van den Souverain en deszelfs onderdaanen zal nooit grooter wezen, dan dat de Specie van het land maar even onder dat gehalt en waarde zy, dat ze OP een maatigen prys van het zilver niet met voordeel kan verfmolten, maar altoos met winst kan aangemunt worden. Wel is waar, de Souv-erain zal

Sluiten