is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE EGALE GELDSPECIËN. 187

^eeland gangbaar zyn, of als dan watfrfchynlyk gangbaar mogten worden. En om hier in zeker te gaan, zou men by het Placaat van verminderinge eene lyst kunnen voegen, waarop de vreemde Speciën genoemd, en de als dan bepaalde prys gefpecificeerd ïtondt. Hoofdzaakelyk moeten die vreemde Muntfoorten genoemd worden, daar Zeeland het meest voor te vreezen heeft, om 'er, tot nadeel der Ingezeetenen, van overvoerd te zullen worden.

By de vermindering van derzelver waarde, dient men in het oog te houden, dat de prys maar even zoo verre verlaagd wordt, dat die Speciën in hun eigen land met eenig voordeel kunnen wederkeeren, om den onderlingen Koophandel niet te ftremmen. — Hoe klein het different ook wezen moge, het Geld zal toch altoos weer naar die plaats gezonden worden, waar het meest gewaardeerd wordt.

Voorts moet men verdagt wezen; om het Evenwigt in de Wisfelcours met die van Holland te herftellen. Misfchien zoude hier toe veel kunnen con^ribuè'eren, indien men konde goedvinden,