is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zintuigen op de wysbegeerte. 433

drukkende krachten, van eene oorfpronglyke Natuurkracht moeten afleiden; veel min of wy alle kracht ontkennen moeten, en zelfs, met euler, de kracht van traagheid alleen voor den wederlland erkennen, dien wy in de lighaamen waarneemen.

Genoeg is het, hier aantemerken, dat men misbruik van de zintuigen gemaakt heeft, wanneer men uit de wetten der beweginge en der botzinge eenen overgang van Natuurkrachten gemeend heeft te kunnen afleiden: daar die wetten ons alleen van de verfchynfels der Natuur onderrichten, maar niets aanduiden van de oorfpronglyke werking der ftof, zoo dat men uit dezelve nimmer den overgang en mededeeling der Natuurkrachten te recht heeft kunnen afleiden.

Dan, geen uitvinding heeft den Natuuronderzoeker meer verrukt, dan die van de aantrekkingskracht. Dit verfchynfel, met den naam van trekking en kracht beftempeld, was door de oudfte Wysgeeren waargenomen:

ANAXAGORAS , DEMOCRITUS en EPICU-

nus maaken'er gewag van; copernicus ontdekte dit verfchvnfel in de He» , deel, E e " ' mei-