Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466" j. de puyt, bericht van

feet gezwel, dat zich daar ter plaats ver* toonde, des te beter te doen zien,) zich zoo duidelyk niet vertoont, als wel in de tweede Plaat, waarin het hoofd van ter zyde is afgebeeld. Jen vierden: dat de oogen fterk uitpuilden, door het ontbreken van het bovenfte gedeelte van deoogholfens (orbitae); en dat de oogappels (pupillae) buitenwaards gekeerd waren. Ten vyf den: in de plaats der herfenpan vertoonde zich een zacht oneffen gezwel, hetwelke hoogrood van kleur, even als een naevus matermis, of -moedervlak, grooter in zyn omtrek dan een dukaton, en ruim twee vingeren dik was. Dit gezwel was met geene huid, nochhair bedekt; maar alleen bekleedt met een dun doorfchynend vlies, dat gemeenfchap met de opperhuid fcheen te hebben .* — en waaruit, zoo lang het kind leefde, eenig dun waterachtig vocht vloeide: — zynde waarfchynlyk dit vlies inde verlosfing eenigszins gefchonden geworden.

Eenige dagen na den dood van het gemelde kind gelegenheid krygende, om hetzelve, in tegenwoordigheid van mynen vriend, den Heer Med. Doctor j. p. ermerdns, nader te befchouwen:

— be-

Sluiten