Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ xxxiii ]

Vraag, belangende den nadeeligen Wisfèlcours voor de ingezetenen van Zeeland en het Muntwezen, nader vastgefteld, doch met eenige uitbreidinge, zoo tot wegneminge van misverftand, als ter afmydinge van alle onnoodige uitweidingen , waar toe de Schryvers in hunne antwoorden anders konden vervallen. Behalven de vraagen, by herhalinge bekend gemaakt, is toen ter beantwoordinge voorgedragen, welke verbeteringe de openbaare, vooral de Nederduitfche, Schooien noodig hebben ter meerdere befchavinge onzer Natie ? Al het welke breeder te vinden is in het Programma, gedrukt voor het vu deel der Verhandelingen, bl. vin-xi. By die gelegenheid heeft de Secretaris Te VViter voorgelezen eene verhandelinge over de *** noo-

Sluiten