Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SC Hl LD ER YEN. 33

No.

hy haar mede vertrooften wil. Voor het Meisje ftaat een Tabouret » waarop een Blaker: van agteren eert Tafel met een groen fluweel kleed, daar een Lampet op flaat; voorts een Ledikant. Dit (tukje, van den besten tyd van dezen Mcelter^ is zeer natuurlyk, uitvoerig en kragtig op Paneel gefchilderd.

Abraham m i n j o n.

'78 Een fraai Bloemfluk. Hoog 3 5 , breed 28 duim.

In hetzelve ziet men eert menigte Roozen , Leliën en andere Bloemen, liggende tegen den Stam vart een Boom; verders eenige Infeclem Zeer natuurlyk, op Doek.

frans van der m y n.

79 Een Binnenvertrek. Hoog 17, breed 14 duim.

In hetzelve wordt een Heer verbeeld, Zittende aan een Tafel, die met een Tapyt bedekt is, waarop een Koni met Punch ftaat: in de eene hand E houdê

Sluiten