Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ppr soed om net gemetn ™» &^ t „nft_ en

zeer Soc ,fe Ly/fen van a le onze Lano en

Flesjes met beste In«, üoor ^ Ri braik, en van ^cn^J}l"t zonder »rae m na te

tonen zich yzerc vcrliesvanta(ie,-

dc ondergang, van^ons Land ^.e%Tan «

dc wraak van den Hemel ma^ ,

.«^«-JvSb^^

a»°«' en S 'zigen en Voorfpoed van den van °*A^LE-prachti.e pakken Gala Klederen, na

H*£S ebofd^t'et Po«W van pen zyn &5lcn„V Xtftp> staatsmannen van onze en uwe SewecaWerg^ eQ die hebb de

jVane. - v mpr Reeltcnisfen , van alle mooije Gameeftc aftrek, met KütefliMcn, yaa

7 , Vrouwen- - g^W?^* plCZ'iep07r?rS , van onze fraai é deugdzame Daffi - en^- dappere

kleinte, moet by een gekogt wordei~ n Zie daar lic^Broc^ - ^kort V J- ^

-o waar ajs^

Sluiten