Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKE -REQUEST

door de

GECOMMITTEERDENS

van het

ROOMSCH-CATHOLYK KERKGENOOTSCHAP van APPELTEEREN,

gepresenteerd

AAN DE EERSTE KAMER VAN 'T VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DER BATAAFSCHE REPUBLIEK.

waarbv gevoegd is

EXTRACT

Uit de zes additioneele Artikelen, tot de A6la der Staats-regeling, betrekkelijk de Tra&a* menten der Predikanten, de Geestelyke Goederen, de Kerkgebouwen en Pastory-huizen der voormaals Heer* fchende Kerk,

Te AMSTERDA M, by P. van BUUREN, B.oekverkooper, op het Schaapenplein, in de vier Evangelisten. 179S'.

Sluiten