Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

iweest zijn, welken het aan de keus der Gemeenten iwordt gelaaten te behouden; over welke de Staatten erkennen geen recht of befchikking te hebben, .danbij vrijwillig contract, en alleen ingevalle dezelve Ingezeetenen, aan Haar Ed. Mog. afjiaan, en tin eigendom overdraagen de Vastigheeden enz. tot ihunne Pastorijen behoorende. Op dezelve princiipes en in denzelven toon fpreeken de vStaaten in de IRefolutie van den 15 Maart 1765 en ^Maij 1772 ien andere, bij het aunneemen en uit de handen van i de Ingezetenen aanvaarden, van de Pastorije goede:ren van Oosterwierum, en van de Olddamer cum

Zonder dat daar tegen iets het minfte kan worden iingebragt, zelf niet de nietsbeduidende uitvlugt, 1 dat de Staaten van Friesland zelve voorftanders en begunftigers van het Herformd Kerkgenootfchap zijnde, zonder genoegzaam onderzoek of kernvisie van zaaken, alleen in den geest dier tijden zig zoo hebben uitgedrukt. Het tegendeel hier van is evident uit eene ten deezen aanzien allezins merkwaardige Refolutie van de Staaten van Friesland de dato den 26 April 1752, betrekkelijk het verplaatzen van des predikants Wooning uit de Haskerdijken (welke door de Provincie onderhouden en als 's Lands eigendom door de Staaten wierd aangemerkt, uit hoofde dat Georg van Lalaing Grave van Rennenberg enz. aan de Staaten van den Lande van Friesland bij Acte van den 9 November 1579 (d) getransporteerd en overgedraagen hadde, alle de goederen die tot den Bisfchopsdom van Lieuwerden geïncorporeerd zijn geweest,metNa/che conv.nt enz.) naa de Nijehaske; zulks accordeerende, mits die A 4 van

(d) Chaneiboek van Friesland, D. IV. UI. 87 en 88.

Sluiten