is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- en zedenkundige verhandeling over de hartstochten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lach; de (rian doet tranen ftorten. Vezelen, fpièrèn, zenuwen worden, tot overeenftemmende bewegingen, tot overeenftemmend gevoel, geprikkeld. Deze natuurwerking ftrekt den kloeken natuurkundigen ter fakkel, die het helfte licht fpreidt, over de wonder fpreukigfte verfchijizels aan den volks - en menfchenhemel, in

flaat cn kerk (p). Het gevoelend gemoed deelt in

die zelfde organifche inrichting, en volgt die zelfde natuurwet Ook hier gaat, voor den menschkenner, een licht op, 't welk vele duifiere fchuilhoeken opklaart. 'T geen de aaneenfchakeling onzer denkbeelden is, ten opzicht van het verftand: dit is het medegevoel , ten opzicht van het hart. Twee fchone leiddraden in den doolhof der menschheid ! Ik moet ftevenen, volgends orde, met de kust in 'toog, en duif deze plaatzen niet aandoen.

Genoeg, de mensch is voor — en met den mensch gevoelig, uit kracht, — en op 'tbevel der natuur. Zijn gevoelig hart deelt in het lief en het leed, het heil en het onheil van zijnen medemensch:— het deelt daar in,

naar zijne betrekking, en derzelver trap en kracht,

Gelijk de fteen, op de effene watervlakte, eene gelijkenis van Pope (r) , onderfcheidene kringen vormt, waar

(p) J H.Rahn de fympathia, exerc. II. 5, XVII feqq.

Wezel unterf. I. p. 138 folgg. Kloekhof U c. p.

52 feq. -— Ftder über den willen p. 94. — Herzs hoofdzwymel, Eudtxus krankzinnigheid bl. ri8.

(q) A. Genuenfu 1. c. t. III, p. 26$. — Encychptdifi art. fenftbilité p. 306.

Kr) „ L'amour propre dans les coeurs vertueux,, n'a d'at»*( Hz )