Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^r,^^^1 * -51 * ^^^^

paren , en moeten onderling gepaard zijn, zal de mensch werkzaam worden, en met beleid en waar genoegen

werken. Een welgevormd hard, en karakter, kan

niet anders zijn, dan eene gelukkige mengeling van denken en gevoelen (g). Ook ,in het febeppend vernuft, moet diep gevoel verzeld gaan, met wel geregeld denken. Te onrecht wordt denken gewoonlijk gehouden, als de dood van het gevoel. Te recht zegt de doorluchtige wijsgeer, Firmian, 't gevoel, door denken getemperd, houdt op alles verftorende vlam te zijn, en blijft weldadige warmte (//). Gelijk zulk een kennen, op de bepaalde kracht van den mensch , gegrond is: zoo is 't zelfde, hoe zeer min duidelijk, of verward, gelijk men het noemt, in zeker opzicht wel min volmaakt, echter ook, als 't veel in een klaar vertegenwoordigend , voor dien zelfden in een ander opzicht eene gezegende volmaaktheid. 'T geen de mensch in 't duidelijke verliest, wint hij in kracht en leven zijner voorftelling. Om gevoel en gedacht, hart en verftand , in harmonifche eenftemmigheid te brengen , zie daar het groot voorrecht der rede!

folgg. Feder über den willen. I. th. p. 36*. •

Eberhard 1. 0 p. 126 folgg. Cochius 1. e. p.

SQ. Peftel 5. LXXVIII. p. 63.

(g) >> Fin weib gemacht fo fchan zu denken wie zu fühlen." Zegt v.Kleists Zamorivan zyne Midoralll. gef. n". 13. P- 73-

(h) Dalberg aeflh. p. 159. —-— Von den lewustfebi, als allgemeinen grimde der weltweisheit, Erfurti793. p», £S7 folg.

C *4 \

Sluiten