is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land der bedrogenen. Een boek voor de republieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

haal, als onder het fchrijven dezes briefs zijn in gedachten gekomen.

Er zijn geen ongelukkiger fchepfelen onder de zonne dan Vorften, welken zich aan den raad van verkeerde Raadslieden overgeven. Zij zijn ongelukkig voor zich zelve en voor hun Volk. Voor zich zelve: daar zij, niet in ftaat zijnde om het goede van het kwade te onderfcheiden, om dat zij nimmer gelegenheid hebben het goede te hooren, alles moeten aannecmen, wat trouwloze, en eigenbelangzoekende Raadslieden aan hen 'voorftellen, terwijl de Vorst de Vijand van zijn Volk , en door het zelve gehaat en gevloekt word, daar zijn waar geluk alleen zou gelegen zijn in een Vriend en Vader zijner Onderzaten, en van dezelven bemind en gezeegend te wezen. Voor zijn Volk is hij ongelukkig: daar hetzelve, in plaats van een ftil en gerust leven te leiden, zich genoodzaakt vind zijnen Vorst met geweld tegen te ftaan, zijn bloed geduurig te wagen , en den dood moedig onder de oogen te zien, niet om zijnen Vorst te beichermen, maar ont zich te verdedigen tegen het geweld van zijnen bedmgen Vorst, en tegen de listen zijner godloze Raadslieden. En welke rampzalige tooneelen worden hier uit niet gebooren! Want, offchoon het Volk al zegevierd, en zich zelve eindelijk ontrukt van de macht, welke 't zelve had overheerscht, waardoor het ongeluk van den misleiden Vorst, door het verlies van Land en Volk, nog aanmerkelijk word vermeerderd, wie zal aan het zelve vergoeden het verlies van zo veele goederen , welken door het oorlog zijn vernield, hetG 4 ver-