Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

jnet een. Smeerfel van Kolen Pik. bezorgd, om verders een Reis na Rio Demmerary te doen, waar toe.dezelven onvoldoende zoude zyn , indien ze met een ander Smeer/el was bezorgd geweest.

De Öndergetekendens moeten hier nog by voegen , dat de Proef aan deze Huid hoe onvoldoende ook genoomen, (zynde de Stuurboord zyde in nat weer t>'avonds laat by het ligt van Fakkels geteerd geweest) én daar den Uitvinder van deze nuttige en voordeelige ondekking zelfs verklaard , dat een Smeerfel van dunne Teer voor "een lange tyd de Worm geen tegenftand kan bieden , den uitflag ons nu allerklaarst de kragt van deze Teer tegens de Zeeworm, in alle Gewesten heeft doen zien. Daar het ons tellens C 3 be-

Sluiten