Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

MYNEN HOOGSTGEACHTEN OOM

DEN WEL-EERWAARDIGEN HEERE

JOHANNES TRELLONT,

BY GELEGENHEID t>AT ZYN WELEER-WAARDE DESZELFS

VYFTIGJAARIGEN PREDIKDIENST

IN DE ONDERSCHEIDEN GEMEENTENS VAN

ROON, MAASTRICHT en HAARLEM,

PLECHTIG GEDACHT,

Ih cene KERKREDE over II Pe t. i vs. 13, 14*. . op den 3deii van Hooymaand, 1796, des Avonds, in He Groote Kerk te HAARLEM,

Jehovah heuiaartclk degeenev, die Hem liefhebben,

Psalm cxlv,

ZrfO ooit, thans is 't, voor ons, een Dag van 'waar Genoegen.,

Een Dag van Zaligheid: Waarop de Godvrucht, in verrukkinge opgetoogen, ■■

Hier vreugdetraanen fchreit.

zy

Sluiten