is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 DE GESCHIEDENIS

BESLUIT.

I. Wij leerén uit Naomfs gedrag, dat het altijd billijk is zich te fchikken, naar den heerfchenden volks/maak en de gewoontens van het land, waar in wij keven. — Het zoude bij ons grilligheid aanduiden, indien'wij ons tegen onzen heerfchenden volksfm;.ak, en de algemeene inrichtingen verzetten wilden; echter moeten wij altoos onderfeheid maaken tusfehen dezelve te volgen , en da zogenaamde Mode in acht te neemen, en tusfehen er naaf van te weezen. Naomi ! volgde het gebruik van haar lanr*; maar deedt het op een verft.ndige wijze, en met hoogere bedoelingen. Als wij het ook zoo doen; in eerbiedige volging van de wijzingen, die ons een wijze Voorzienigheid geeven wil, zullen wij ons nooit bezondigen ten dien opzicht, nooit misdadig weezen.

II. Laat ik u dan ook noch eens op het eerlijk en deugdzaam gedrag van Ruth en Boas wijzen! hoe befchamend is hun voorbeeld niet voor veelen, die verre vervreemd van dit eerlijk en braaf beginfel, veel eer hun werk maaken, om naar" den betoveren-»