Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 5

het Volk van Stad en Lande de Secretarisfen vari de Provincie, en voorts een ieder welke den eed op het Huk der Conftïtutie bevorens gedaan heeft, daar van by dezen ontflagen, den gemelden eed buiten effecT: gefteld, en van alle verbintenisfen dien aangaande ontheven. Voorts aan Stads zyde de Burgers L. B. Lobman, T. A. Ten Bergs, en J. A. Meurs met enen der Secretarisfen; en aan de zyde der Ommelanden de Burgers Reinder Elama, C/aas Jans, Onne Thomas en den Syndicus Lichtenvoort; met en nevens den Secretaris van Staat, verzocht en gecommitteerd om de wyze, op welke, nader te regelen, en hiervan by publicatie kennis te geven op rapport.

Op het geproponeerde ter Vergadering of, en in hoe ver, in de tegenwoordige tydsomftandigheden de Scheppers van Zylen aan het Reiddiep in het Hunfingo Kwartier konnen, of behoren aangefchreven te worden, om by provifie de Sluifen te fluiten en gefloten te houden, is het geproponeerde tot nader Examen in handen gefteld van de Burgers, aan de zyde van de Stad, L. B. Lobman, T. A. Ten Berge, J. A. Meurs, met enen der Secretarisfen; en aan de zyde der Ommelanden J.de Fries, Evert Egberts, Berent Pie~ ters, en de Syndicus Lichtenvoort; met en nevens den Secretaris van Staat, op rapport.

Voorts kwam in overweging, welke middelen dienden te worden in het werk gefteld, om de Fortres Delfzyl tegen alle geweld van Troupes, zonder attaché van de Staten dezer Provincie voorzien, te defenderen. Hetwelk tot nader Examen gefteld is in handen van de Burgers van Stads zyde, L. B. Lohman, T. A. Ten Bergt, en J. A. Meurs met enen der Secretarisfen. En A 3 a«3

Sluiten