is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "o )

genietinge van een billyke vergoedinge Voor Reh kosten, na proportie van de Jumma van een ieders bekomene Recepisjen, door de Ingezetenen te betalen* En op dat deze onze weimening tot kennis van een ieder kome, zal deze alomme van de Predikftoelen worden afgelezen, en aangeflagefi, waar men zulks gewoon is te doen.

Aldus gedaan in het Provincie Huis binnen Groningen op Dingsdag den 24 Maart 1795.

Het Eerfte Jaar der Bataafsche Vryheid.

Ter Ordonn. van de Reprefentanten voorn.

E. LEWE, Secret.

LANDSDAG

van Woensdag den 25. Maart 1795.

Op het geproponeerde ter Vergadering is goedgevonden en verftaan, dat het Decreet van de Reprefentanten des Franfchen Volks byde Legers, van het Noorden, de Sambre, en de Maas, in dato "sHage den 30 van Pluviofe (den 18 Febr.) 1795 betreffende den Vryen handel binnen 's Lands in de Franfche en Hollandfche Talen zal worden gedrukt en gepubliceerd.

Voorts is goedgevonden en verftaan, dat het verbod tegen den uitvoer van Osfen, Vette en Vaalmelkte Koejen, het welk op aanftaanden Woensdag komt te eindigen, noch voor den tyd van drie Weken tot den 20 April zal worden verlengd.

Gedelibereerd zynde op het Rapport van de