is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrye Nederlander.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ip3 )

geêrd wordt) tracht aan te toornen; efl daar by de fundamenten, op welke de behendigheid van een op nieuw te arrefteren Reglement zal moeten rullen , door allerlei handlangers , geeltclyk en •waereldVyke, tolerante intoleranten, droomers, enz. tracht om ver te rukken of te ondermynen, wanneer men reeds daar door toont te vreezen voor den teugel van Ariliocratie, zo we! als van

Desfnorifme en Democratie, • wanneer mefi

de zekerheid des Volks op goed vertrouwen , of fchyngronden, op zandgewclven, wil bouwen en dit een heiileliing van 's Volks rechten noemen, dan kan men met gronds genoeg opmaaken, dac men de Correctie haat, om dat men kwaad zoekt

te bedryven en dit woelen, deeze fchnk-

beelden zelf, die men zich imagineert van een collegie dat gefield is om op uitfpattingen en kwaade pasfen te letten , is' bewys genoeg om deszelfs noodzaaklykheid en onontbeerlykheid op te gronden ert aantetoonen — —• En wy geeven onzen iezeren tyd om te denken tot ons volgend nummer , wat zy'm deezen toeftand van zaaken toereikend zouden oordeelen om niet met klatergoud? voor goede munt te worden weggezonden.

Te Utrecht, by De WED. MULDER, er? alom by de meefte Boekverkoper a 2 Sc.