Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toneelspel, eerste Bedrijf^ 27 Crespo.

Mijn Heer! hij legt van daag zijn ambt neer —alles is bij hem in wanorde.

Don Lope. Gaat heen! je lui, aileu ; Tambour ! maak de order bekend , dat geen foldaat uit zijn quarticr kome op levens ftraffe; kom, ga henen, (de Soldaten gaan weck.)

Orespo, (tegen de zijnen met gezag.) Gaat henen!

VIJFTIENDE TONEEL.

Don Lope, Crespo. ,

Crespo.

Ik ben u verpligt, mijn Heer! gij hebt mij daar 1 uit een geval gered, dat mij ongelukkig had kunnen 1 maken.

i Don L ope, (is gaan zitten en wrijft zijn been?) Hoe zo! u ongelukkig, maken.

C r e;s po , (insgelijks gaande zitten?) Ja! ik had mijn befluit genomen. —

Don Lope. Om wat te doen?

Crespo, (zeer koel.) Om hem van kant te maken, die de gastvrijheid Ifchondt, en mij beledigde.

Don Lope. Hoe, ter Duivel! weet je wel, dat hij mijn Neef lis, en Capitain.

Cres.

Sluiten