Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS en2. 233

Refol.irie der 3 Delfzylen, dat onder het Woli (n geene ploeg/of hooilanden turf mag gegraven Worden, in May.

Ter Secret. der 3 Delfz. en by my in H. S, Keerskoopbrief van een heert lanues te iNLhove, 3. Juny.

In de Ommel. Arch. doos B • Stads protest tegens de geweldadige voortzetting? van den opbouw des kasteels door üeii 6tadhouder» 8. o. Juny.

Gecit. in aant. Placaat van Borg. en Raad, verbiedende eerig$ tilbaare goederen zonder confent uit de Stad te vervoeren. 9. Juny. Ibidem.

Placaat des Konings, waarby geftatueerd word, dat alle diverfiteit van den datum des jaars zal ophouden , en de veinieuwinge van het jaar beginnen met den eerden dag van January. 16. Juny, By Swartfenb. I. c. p. 1012. Supplicade der Ommelanden van beraamde byfebatting, mede over het Stads Hamrik, en 't Oldampt.

Gecit. in aant. Ordonn. op de teering en onkosten der karabi* niers, by de weerden alhier. 23. Juny. Ibidem.

Placaat des Konings, om geene correspondentie, hoe genoemd, met de Rebellen te houden. 4. july» By Swartjenb. I. c.p. 1022. Ordre des Stadhouders Robles aan de zeevaarefide fchippers , die zyne Maj. te water willen dienen , om te koomen te Leeuwaarden voor dat blokhuis j en niet weder herwaards te koomen, dan E e me?

Sluiten