Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 234 >

wij tegenwoordig in geheel Europa zien gébeuren?

waar moet het 'er mee heen ? denk je ook, dat de

voorzeggingen in de Openbaring van Johannis voorzegt,

een aanvang zullen nemen? dat is de tweede vraag.

Wie denk je toch, maar nu niet de gek iteken, dat de Antichrist is, daar wij in den bijbel zoo veel van gefchre-

ven vinden? Zouden het de Turken ook wezen?

■ dan begin ik bang te worden want ze beginnen mooi op de lappen te krijgen de Keizer ende Keizerin zouden daar mooi groot mee worden —— hee

Nu miin fleer de vraag-al wees zoo goed en be-

and woord mij deze vragen eens wat fpoedig ik

heb nog meer vragen aan je te doen, die zal ik voor eene

andere gelegenheid bewaren weetje gij zult

hier nu genoeg aan te klouwen hebben.

Va ie

JAN WEETGIERIG.

Breda den

oaob.

Zou jan wEETGitfRio ook denken, alle goede dingen beftaan in drie? dat hij mij juist een drietal vragen doet?, en dat vragen, die zoo grappig bij elkander komen: Wat heeft de vlugtende wijsgeer in Holland voor Connexie met den Antichrist* de vlugtende wijsgeer is immers de Antichrist niet?

Maar hoe komt jan weetgierig aan dat hoofd, of inleiding van zijn' brief? Heb ik meer gedaan dan vragen ? wanneer ben ik zoo goed geweest, om zoo veel vragen te beantwoorden? Of hoort de man ook onder de geleerden , die dubbel kijken, Maar komt de brief niet van Breda, en dat is immers geene Akademie- ftad, alfchoon men 'er Profesforen heelt?

Wat

Sluiten