Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(30

maar in de middelen zelfs wenden en plooijen zij. Eerst hebben zij de Regeeringen gevleit om auftoriteit te'hebben voor en aleer 'c Volk nog te waapenen, toen zijn zij teegens den Stadhouder beginnen te woelen, vleijende nog altoos de Regeermg: nu zijn ze gewapent en den aap fpringt uit den mouw: nu is't Democratie, Volkregeering, die zij willen en gelukt het hun om ook ons Volk te blinden, dan zal den bloedftroom niet te doppen zijn, en 't zal hier hangen en branden geen gebrek weezen, en de fnoodfte Cabaal van thands voor vrijheid fchreeuwende Helden , zal den ijzeren fchepter van geweldige heerfchappij beginnen te zwaaijen, en voor onze vrije handen en voeten keeteneii

van Slavernij fmeeden.

Gelijk die Cabaal 't op 't omverwerpen onzer Staatsgefleltems vooreerst heeft toegelegt, zoo heeft zij het ter» tweede toegelegt op de Kerk van Nederland , dat zelfde adderen gebroedzel maakt de Kerk Ignorant in ftee van Tolerant, t is niet als vreede vreede, wat zij preeken, maar met de waarheid breeken zij haar hoofd niet. Sommigen onzer Godgeleerden hebben mij wel eens gezegt, de molliters die deeze Cabaal uitmaaken, willen op zijn best een Heidenfche Zedekunde invoeren : maar ik durf voor zoo ver mij de Hifloria Pbilofopbica gefchiedenis der Wijsbegeerten bekend is, wel verzeekeren, dat hun dit te'veel eers aangedaan is: want zelfs van Epictjrus word gezegt, dat hij aan zijn Souverein ten uitterften gehoorzaam waare — en een Roomfchen Tacitus leert ons in een uit. drukking van Marcellus , bonos Imperatores voto expetere qualescun que tolenare , dat is zoo veel , als men moet voor goede Vorsten, alle heil afbidden, maar Vorsten hoedanig zij zijn verdraagen, en daar zijn zijl. gantsch niet bij, neen gansch niet , de Prins moet weg, en de Dordfche Kerkbanden knellen , daar moet men uit , en kortom de godlooze factie die 't Land beroert, woedt ook hier in; maar even als zij in 'sLands zaaken bij trappen gegaan zijn, gaan zij in de Kerkzaaken ook bij trappen, maar 't Staats en Stadhouderlijk gezag is met de Kerk zoo na verwant, dat het eerfte zonder 't laatfte kwalijk beftaut is. Men zal licht vraagen, is de Kerk zonder den Staat dan beeter en meerder beftand, dan de Staat zonder de Kerk? — Ja zeeker: want de Kerk heeft eene belofte die de Staat niet heeft, en de Kerk heeft de daadelijke vervulling dier beloften vaak gezien ; God heeft haar in duizend Staatswentelingen altoos behouden, maar de Staat heeft wel voorbeelden van Staatsomwentelingen , maar geen eenig voorbeeld van beftendige voortduring, in één eenigen Haat op aarde.

CHct vervolg bier na.)

Sluiten