Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 8 x

een herftclling van den Poolfchen Koning in 't hoofd • de tyd moet leeren wat hier uit worden zal! °fd'

otnftrcekVrNm \.De P™snfche Troepen hier

genSS*P^nJl' hebbc» vcrfcheidcn VcrichanK

*he ^her^S^fi^ RuSfi"

Pruisfchen en Krfcn.: Semecnfchap tusfchen «aar de zydC;\KanULSjfed Ebroken, en «f*«

SdeSmSlvfe 0okdeMunt, uit welke •^nilb^dë?^SIÏÏjomMÈn tr°k. is door de Ad• ? lu tn^iaune overgenomen.

keitel? voomemens deeze Stad te verfterfet toÈS KerfchcMen Materialen bylen «toch gélukkig geSuS UveePlaatfcnB™d *

BELGIË.

öSïïSÈS? maar ffis^f^ de

zagen zich e-ednuHo- w« gcitadigen onrust, en

d£ OoriogsfS^anW?h ^ dc goestingen uïctherllcHcn tff h' 'r ZIch'n vcrfchejden Jaaren ï^ftlie icpubl L om di de...H°°«tedoeli4 S Héchten, waar ™£SQen a™ hun La»d te

ten mmsten, S^SStetóIrfm,akt « nenieas zvn nim.„„ j dat de Franfchen voor-

I8C

Sluiten