Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C5H)™

boord, dat gij hun moest andvv'oorden: ,, ,, hebt nog wat geduld, Kinderen , gij verftaat dit nog niet!"" — Waarom zou dit nu in zaaken van godsdienst niet even zoo kunnen plaats hebben?"

,, Het zij verre van mij, te beweeren, dat men hen al vroeg met kerkelijk onderwijs en befpiegelerde waarheden van den godsdienst moet lastig vallen: maar raen moet ook niet zoo angstvallig zijn, om ailes voor hun te verbergen. Geeft hun dit aanleiding, om u vraagen te doen, welker beandwoording zij nog niet verftaan kunnen, dan moet men hen met het genoemde andwoord trachten te vrede te (lellen, en de gelegenheid waarnemen , om hunne .denkbeelden, het eene na het andere, wanneer hst tijd is , te ontwikkelen."

,, Gij, mijn Heer N., zijt in uwe bekommering, om geene ergernis te geven , insgelijks te ver gegaan. Waarom liet gij dan uwe Kinderen bidden? Waarom hebt gij niet, even als onze Heer en Meester, Jesus Christus, toen Hij zijne Discipelen fpijzigde, zelf gebeden, dan zou zich niemand hebben kunnen ergeren; terwijl gij, door uwe manier van bidden, zoudt hebben kunnen verhoeden, dat eene vroege kennis aan het gebed uwen Kinderen eenig nadeel toebragt? — Gij zult immers, beiden, wel willen toeftaan, dat gij, door de waarneming des gebeds in het eene , en door het verzuim daarvan in het andere huis, aanleiding hebt gegeven, dat uwe Kinderen daarömtrend, aan weerskanten, zich verkeerde gedachten gevormd hebben."

LI 4 In

Sluiten