Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 25 )-

aan , en deeden hun dus een gedeelte van dien flaap misfen , welke ter verbetering en verfterking van hun ligchaainlijk geflel doorgaands onontbeerlijk was. Hier uit meen ik de treurigfte gevolgen te hebben opgemerkt: zoals, onder anderen, eene bleeke zieklijke kleur , eene al te groote gevoeligheid van zenuwen , eene gebrekige fpijsverteering, gebrek aan kinderlijke vrolijkheid en eene onnatuurlijke overhelling tot zwaarmoedige gewaarwordingen en gemelijkheid. Dit zou men, mogelijk, van andere oorzaken kunnen afleiden ; dan , hetgeen ik hieromtrend, aan mij zelf, zeer blijkbaar heb waargenomen, verfterkt mij' in mijne gedagten, dat deze treurige verfchijnzels, zo niet geheel , ten minften gedeeltelijk , bij veele Kinderen , alleen aan eene verkorting van den nodigen flaap waren toetefchrijven.

Eenigen dezer eigen waarnemingen zal ik thands mededeelen; daarna dezelven volgends beredeneerde ontleedkundige gronden trachten te ontvouwen , en eindelijk, uit het een en ander, eenige zekere gevolgtrekkingen ter beoefening poogen afteleiden.

Waarnemingen.

i.) Op mijn zeventiende jaar, wanneer ik mij aan de wetenfchappen overgaf, begon ik mijn flaap tot op zes, dikwils op vijf, zelf op nog minder uuren te verminderen. Zomtijds bragt ik ganfche nachten flaaploos door, en vergunde mijn ligchaam, dat nog in. zijn vollen groei was, alsdan niet meer, dan eene B 5 korte

Sluiten