Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

IETS

OVER HET

ONDERWIJS der LATIJNSCHE SCHOOLEN.

Eik is de naaker van zijn eigen geluk: dit is eene fpreuk, alleen toepaslijk op Jonge Lieden, die eene opvoeding genoten hebben , toereikende voor de omftandigheden, in welken zij zich bevinden. Anders wordt het geluk van iemand bepaald door gebrek van goede opleiding tot den ftaat, welken hij in de maatfchappij bekleeden moet. Enkele vlugge en buigzaame geeften alleen weten , door hunne eigen opmerkzaamheid datgene te vergoeden, 't welk aan hunne opvoeding ontbreekt, mits hetzelve niet befla in grove misdagen ten opzichte der vorming van den leest huns ligchaams. Deze toch hangc veelal van de handeling af, welke men in zijne prilfte Jeugd ondergaan heeft; en wanneer dezelve 'er grove feilen ingelaten of veroorzaakt heeft, is bet aan elk bekend, dat zij in gevorderde jaaren naauwlijks A a 4 ver-

Sluiten