is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

BERICHT

wegens den

AANVANG /■tje INRICHTING en VORDERING

De WeI Eerw. Heer H. D. Guijot, zederd den jaare 1781, Predikant der Franfche of Waalfche gemeente te Groningen, bevond zich in 't jaar 1784. en 1785 ze Parijs, werd aldaar door den Heer Abt de i/EpéE, uitvinder van het onderwijs van Dooven en Stommen, aangemoedigd, zich hierin te oefenen, om zoodoende almede aan zijne Landgenooten nuttig te worden; want deze groote Meefter bevlijtigdezich ook, om onder hem andere Meefters aan te kweeken , ten einde dus zijne nieuwe uitvinding door de ganfche waereid voordteplanten. V. D. V. S. Gg

van het

INSTITUUT voor DOOVEN en STOMMEN, te Groningen.